Đạt tầm cao mới với ĐẠI LÝ MCW! Hãy cùng nhau kiếm tiền hoa hồng không giới hạn!

MCW nổi tiếng không chỉ vì cung cấp chính sách hoa hồng cạnh tranh mà còn mang lại giá trị cho các đại lý của chúng tôi.
Bạn có thể nhận đến 60% hoa hồng từ Chương trình đại lý MCW.
Càng nhiều người chơi và lợi nhuận bạn tạo ra, càng nhiều tiền bạn nhận được

Cấu trúc hoa hồng đại lý

NGƯỜI CHƠI ĐẠT CHUẨN HÀNG THÁNG LÃI RÒNG PHẦN TRĂM HOA HỒNG
5 người chơi đạt chuẩn 1,000 VND 45%
5 người chơi đạt chuẩn 100,000,000 VND 50%
15 người chơi đạt chuẩn & 5 người chơi mới đạt chuẩn 200,000,000 VND 55%
30 người chơi đạt chuẩn & 15 người chơi mới đạt chuẩn 1,000,000,000 VND 60%

CÔNG THỨC TÍNH HOA HỒNG

Khuyến mãi = Khuyến mãi thông thường + điểm VIP
TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ TỔNG LỖ CỦA NGƯỜI CHƠI
(TỔNG LÃI
CỦA ĐẠI LÝ)
NGƯỜI CHƠI ĐẠT CHUẨN KHẤU TRỪ KHUYẾN MÃI HOA HỒNG TIỀN HOA HỒNG
ĐẠI LÝ A 50,000 4 người chơi đạt chuẩn 5,000 10,000 0% 0
ĐẠI LÝ B 50,000 5 người chơi đạt chuẩn 5,000 10,000 45% 15,750
ĐẠI LÝ C 100,000 5 người chơi đạt chuẩn 10,000 10,000 50% 40,000
ĐẠI LÝ D 300,000 15 người chơi đạt chuẩn & 5 người chơi mới đạt chuẩn 30,000 10,000 55% 143,000
ĐẠI LÝ E 1,500,000 15 người chơi đạt chuẩn & 5 người chơi mới đạt chuẩn 150,000 10,000 55% 737,000
ĐẠI LÝ F 1,500,000 30 người chơi đạt chuẩn & 5 người chơi mới đạt chuẩn 150,000 10,000 60% 804,000
Nội quy chung +

1. Người chơi được xem là đạt chuẩn khi có tối thiểu 1 giao dịch nạp tiền và có tổng cược hợp lệ tối thiểu là 5 triệu đồng trong tháng hiện hành.
2. Hoa hồng đại lý lên đến 60%, tùy thuộc vào người chơi đạt chuẩn hàng tháng của bạn, đại lý phải có ít nhất 5 người chơi đạt chuẩn hàng tháng thì mới đủ điều kiện được hưởng tiền hoa hồng.
3. Hoa hồng được tính theo tháng.
4. 10% Lãi/Lỗ của người chơi sẽ được khấu trừ làm chi phí vận hành và quản trị.
5. Lợi nhuận ròng từ các trò chơi P2P (Ludo và Bpoker) không được tính hoa hồng. Lợi nhuận ròng từ đá gà ICF (không phải đá gà SV388) được tính bằng 3% tổng cược hợp lệ.
6. Ngoài số lượng người chơi đang hoạt động được đề cập trong bảng trên mà đại lý phải đáp ứng, bạn cũng nên đảm bảo rằng mọi người chơi mà bạn đã giới thiệu đều là người chơi đang hoạt động thực sự trong MCW. MCW đã đặt ra một loạt các tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng của mọi người chơi. Nếu bạn không đạt được các tiêu chuẩn, hoa hồng của bạn sẽ không được thanh toán.
7. Nếu bạn không liên tục quảng bá trang web bằng cách không có đăng ký mới và / hoặc bỏ các banner MCW trong trang web của bạn, điều này sẽ được coi là vi phạm hợp đồng và sẽ tự động dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận này và bất kỳ khiếu nại nào khác về chia sẻ doanh thu trong tương lai được coi là từ bỏ.
8. Khấu trừ các khoản thanh toán. Nếu người chơi của bạn có liên quan đến thông đồng hoặc bất kỳ vấn đề gian lận nào khác, người quản lý của Chương trình đại lý MCW có quyền khấu trừ từ doanh thu của bạn hoặc xóa tài khoản của người chơi khỏi những người chơi được giới thiệu đã ghi lại trong tài khoản đại lý của bạn.
9. Đối với Thanh toán, chúng tôi sẽ trả hoa hồng của bạn vào giữa mỗi tháng.
9.1 Nếu tài khoản bị âm (tức là khách chơi của bạn đang thắng), hoa hồng âm sẽ được chuyển sang (các) tháng tiếp theo. Doanh thu sẽ dựa trên tính toán của chúng tôi, dựa trên số liệu thống kê của chúng tôi. Số dư hoa hồng âm sẽ được khấu trừ từ hoa hồng có sẵn.
9.2 Tất cả số tiền bạn kiếm được theo Thỏa thuận không bao gồm tất cả các khoản phí, thuế (bao gồm cả thuế Giá trị gia tăng, nếu có), thuế, phí, tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế quan. Các khoản phí, thuế, nhiệm vụ, lệ phí, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế quan này sẽ được tính vào tài khoản của bạn theo tỷ lệ hiện hành tại thời điểm hoa hồng được thanh toán. Để tránh nghi ngờ, bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và chính về bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế tại khu vực tài phán nơi bạn cư trú áp dụng cho mục đích thuế thu nhập, nhưng trong trường hợp MCW được yêu cầu khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế ở khu vực tài phán nào nơi MCW hoạt động cho bạn, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán khoản thuế đó và bạn sẽ không có quyền thu hồi bất kỳ khoản thuế nào như vậy từ MCW.

Tiền tệ và Ngôn ngữ